Czytaj więcej...

Czytaj więcej...W dniu 27 czerwca w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” odbyła się konferencja inaugurująca realizację projektu pn. „NISKO CORAZ WYŻEJ – PODNIESIENIE POTENCJAŁU EKONOMICZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA I KONKURENCYJNOŚCI ŻYCIA W MIEŚCIE”, dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 – 2021.

Projekt realizowany jest przez Gminę i Miasto Nisko, w ramach Programu „Rozwój Lokalny”. W zakresie konferencji zorganizowanej dla mieszkańców i członków Klastra Rozwoju Lokalnego pracownicy projektu przedstawili informacje o jego statusie i harmonogramie realizacji. W drugiej części konferencji zostali przedstawieni Partnerzy Projektu, z którymi Gmina i Miasto Nisko będzie współpracować. Są to m.in. Powiat Niżański, NCK „Sokół” w Nisku, organizacje pozarządowe i koła gospodyń wiejskich z terenu gminy, a także Gmina MIDT-TELEMARK z Norwegii, z którą Nisko zawiązało umowę o wzajemnej współpracy.

Czytaj więcej...Od soboty 25 czerwca 2022 w galerii NCHiT można podziwiać wystawę „Studio Bon Bon” Animacje i lalki niżańskiej artystki Pauliny Kary.

Zgromadzeni na uroczystym otwarciu goście mieli okazję zobaczyć fantastyczne prace artystki wśród których znalazły się przede wszystkim lalki artystyczne, a także ceramika i malarstwo. Ważnym elementem wystawy jest część poświęcona animacjom poklatkowym, gdzie zobaczyć można trzy filmy: „Historia Lublina”, „Historia Niska” oraz „Studio Bon Bon”. Wernisaż urozmaicił swoją muzyką utalentowany szwagier artystki, muzyk Tomasz Sajek, który zagrał na ciekawym instrumencie – handze.

ico info80

Program spotkania informacyjno-szkoleniowego

Mikropożyczka dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą

Pożyczka dla MŚP

Pożyczka na rozwój Turystyki

Organizacja:

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

oraz Bank Gospodarstwa Krajowego

dnia 29.06.2022 r. godz. 10.30

Miejsce spotkania:

Nisko Pl. Wolności 14, sala narad UGiM.