Czytaj więcej...Czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia jest dobrą okazją do wykonania różnego rodzaju ozdób świątecznych. Tym razem pasjonatki rękodzieła z Niska i Jarocina zjednoczyły siły uczestnicząc wspólnie w trzech spotkaniach warsztatowych.

pgePGE Dystrybucja uruchomiła stronę internetową, na której na bieżąco są umieszczane informacje o planowanych wyłączeniach prądu. Aktualizacja tych informacji następuje co tydzień – w każdy wtorek.

Zobacz stronę z informacjami o przerwach w dostawie prądu

 

Można także zarejestrować się do newslettera z automatycznymi informacjami o wyłączeniach. Zamówienia newslettera można składać na stronie:

Zamów newsletter dla konkretnej lokalizacji

Czytaj więcej...W piątek 7 grudnia w sali narad niżańskiego Urzędu Gminy i Miasta odbyło się spotkanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Jak bowiem wiadomo wspólne, skoordynowane działania, odpowiednia wymiana informacji, skuteczna łączność w znaczący sposób przyczyniają się do minimalizowania niekorzystnych efektów zimy, a tym samym do zwiększenia bezpieczeństwa ludzi.

Czytaj więcej...Goście zgromadzeni w bibliotece w Nowosielcu uczestniczyli w podwójnej uroczystości: jubileuszu 60-lecia Filii Bibliotecznej oraz otwarciu biblioteki po remoncie.

Swoją obecnością zaszczycił nas Pan Burmistrz Waldemar Ślusarczyk, ks. proboszcz Kazimierz Partyka, i przedstawiciele Rady Miejskiej w Nisku: Barbara Potocka i Stanisław Jaskot. Pojawili się również pani sołtys Joanna Gemzik; przedstawiciele Niżańskiego Centrum Kultury "Sokół" Pani Dyrektor Alicja Sochacka i Monika Jagiełło, Pani Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowosielcu Anna Cichocka, a także wieloletni pracownik filii - Pani Emilia Kobylarz. 

Po powitaniu przybyłych gości i przecięciu wstęgi, nastąpiło poświęcenie nowo otwartej czytelni, a następnie w kilku słowach historię i bieżącą działalność filii przedstawiła kustosz Anna Ulewicz. Otwarciu towarzyszył program artystyczny przygotowany przez dzieci i młodzież ze szkoły w Nowosielcu, koncert skrzypcowy w wykonaniu Patrycji Krawiec i Karoliny Krawiec oraz poczęstunek przygotowany przez panie ze Stowarzyszenia Mieszkańcy z Pasją. Podczas imprezy nastąpiło rozwiązanie konkursów plastycznych: na exlibris okolicznościowy oraz na 100-lecie Niepodległości Polski.

MBP filia w Nowosielcu

Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...