Komunikat nr 3/2024 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Zarząd Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku informuje, że od dnia 20 lipca 2024r z powodu zakwitu sinic kąpielisko miejskie Podwolina jest zamknięte.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie punkty gastronomiczno- handlowe są otwarte. Do Państwa dyspozycji pozostają otwarte wypożyczalnia sprzętu wodnego oraz park linowy i inne ogólnodostępne atrakcje.

Dyrektor ZBKiZM
Katarzyna Zybura

Czytaj więcej...W dniu 1 lipca dokonano odbioru parkingu przy kościele w Racławicach w ramach zadania: „Utwardzenie placu położonego na działce nr ewid. 531/5, 830, 829 w miejscowości Racławice” wykonano roboty ziemne, podbudowę, ułożono warstwę nawierzchni oraz wykonano prace wykończeniowe. W odbiorze uczestniczyli: Konrad Krzyżak -Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Katarzyna Ożóg- Bąk I Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko, Adam Sikora II Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko; Józef Sroka Wicestarosta Powiatu Niżańskiego, Piotr Pachla – Radny Rady Miejskiej w Nisku, Paweł Mateja Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego oraz Łukasz Kędra Zastępca Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego ds. dróg i energii elektrycznej.

Czytaj więcej... Czytaj więcej...Czytaj więcej...

ico info80Burmistrz Gminy i Miasta Nisko informuje,
że w dniu 10.07.2024r. została podpisana umowa z Wykonawcą
na wykonanie zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy i Miasta Nisko
w sołectwach Nowosielec i Kończyce

Inwestycja będzie realizowana w Nowosielcu na działkach nr ew.:Inwestycja będzie realizowana w Nowosielcu na działkach nr ew.:
266/2, 267/1, 267/2, 268/3, 268/4, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276/1, 276/2, 277, 278, 279, 280, 281/2, 281/4, 281/6, 281/7, 281/9, 282/1, 281/10, 282/3, 283, 284/1, 285, 286, 287/2, 287/3, 287/4, 288, 289/1, 289/2, 290/1, 290/2, 291/1, 291/2, 292/3, 292/4, 293, 294, 295/3, 295/4, 296/1, 296/2, 297, 298, 299, 300/1, 300/2, 301/1, 301/2, 302, 303, 304, 305, 306, 307/1, 307/2, 308/1, 309, 310/1, 310/2, 310/3, 310/8, 313, 314, 315/1, 315/2, 316/1, 317, 318, 319, 320, 321, 323, 325/1, 325/2, 327/4, 327/5, 337, 338, 339/2, 339/3, 341, 342, 344, 345, 346, 348, 351, 352/2, 352/3, 352/4, 352/5, 353/2, 353/3, 354/4, 354/2, 355, 356, 358, 359, 360, 362, 363, 364/1, 364/2, 366, 368/1, 368/2, 369/1, 370/1, 370/4, 370/6, 371/1, 371/2, 371/3, 372/3, 372/4, 372/5, 372/6, 373, 374, 1117/1, 1117/2, 1118, 1119/5, 1120/5, 1121, 1122/5, 1123, 1124/5, 1125, 1126/2, 1127, 1130, 1131, 1133/5, 1134, 1135/5, 1136, 1138, 1140, 1142, 1148, 1153, 1154, 1157, 1160, 1163, 1166, 1167, 1170, 1173, 1176/1, 1176/2, 1179/1, 1179/2, 1182, 1184, 1186, 2708/1, 2708/2, 2708/3, 398/7, 327/2, 329, 330/4, 330/5, 331/3, 332, 350, 920, 1151

oraz w Kończycach na działkach nr ew.:
81, 82, 83/4, 83/3, 83/2, 84, 85, 86, 87, 88/2, 88/3, 88/4, 89/1, 90, 91/3, 165/1, 166, 317/1, 318/1, 752, 79/2, 740

Wykonawcą zadania jest WOD- BUD Spółka z o. o., ul. Józefa Piłsudskiego 12/1, 23- 200 Kraśnik.
Budowa kanalizacji będzie trwać do dnia 10.09.2025r.

Z up. Burmistrza
mgr inż. Adam Sikora
II Zastępca Burmistrza

 

Dnia 6 września 2024 roku będzie organizowany przez Burmistrza Gminy i Miasta Nisko po raz trzeci wyjazd na XI Międzynarodowe Senioralia w Krakowie. Zapraszamy chętnych niżańskich seniorów do zapisów na wyjazd w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko w pokoju nr 13 bądź pod nr. tel. 15 841 56 31 oraz u Przewodniczącej Miejskiej Rady Seniorów Pani Marii Wróbel pod nr. tel. 606 886 620. Liczba miejsc jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

Czytaj więcej...