Czytaj więcej...Dnia 30 listopada 2022 r. w  Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” odbył się XII Przegląd Piosenki Promującej Zdrowie Przedszkolaków pod honorowym patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Nisko oraz Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Nisku. Tegoroczny Przegląd odbył się pod hasłem „Czystość i Higiena”.

Organizator – Przedszkole nr 1 w Nisku – Przedszkole Promujące Zdrowie; Współorganizator - Niżańskie Centrum Kultury „Sokół”. 

mt_ignore

ico niskologo norway grants 154x130Burmistrz Gminy i Miasta Nisko działając na podstawie STATUTU Miejskiej Rady Seniorów w Nisku, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LV/453/2022 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 5 października 2022r. ogłasza otwarty nabór na członków Miejskiej Rady Seniorów w Nisku.

Ogłoszenie o naborze członków do Miejskiej Rady Seniorów w Nisku

Uchwała LV/453/2022

Zarządzenie Nr 217/2022

Karta zgłoszenia kandydata do Miejskiej Rady Seniorów w Nisku