Czytaj więcej...

Czytaj więcej...11 października br., obchodzono w sali widowiskowej Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół”  Dzień Edukacji Narodowej.

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione  27 kwietnia 1792 r. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Powszechnie, dzień ten nazywany jest Dniem Nauczyciela.

Czytaj więcej...Już niebawem ruszy budowa kolejnego odcinka trasy szybkiego ruchu S-19 Zdziary – Rudnik nad Sanem. Pierwsze, symboliczne łopaty pod 9 kilometrowy fragment VIA CARPATHIA zostały wbite w środę 9 października w Nowej Wsi w gminie Nisko.

W uroczystej inauguracji budowy uczestniczyli Posłowie na Sejm RP, Wojewoda Podkarpacka, przedstawiciele GDDKiA, przedstawiciele wykonawcy z firmy Mosty Łódź, a także samorządowcy z powiatu niżańskiego z Burmistrzem Gminy i Miasta Nisko Waldemarem Ślusarczykiem na czele.

nieruchomosc

 

nieruchomoscDziałając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r poz. 2204) i Zarządzenia Nr 168/2019 z dnia 01 października 2019r. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zawiadamia, że w dniach od 10 października do 31 października 2019r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej www.nisko.pl można zapoznać się z wykazem nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

 

Czytaj więcej...