Tytuły "Honorowy Obywatel Gminy i Miasta Nisko" oraz "Za Zasługi dla Gminy i Miasta Nisko" są przyznawane osobom, które miały wyjątkowe zasługi i udział w rozwoju Niska, promocji dobrego imienia Miasta i Gminy lub w inny wybitny sposób zasłużyły się Gminie i Miastu.
 
Do pobrania: