Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku
www.ops.nisko.pl
37-400 Nisko ul. 3-go Maja 10
tel. 15 8415664

"CARITAS" - Parafialny Zespół
37-400 Nisko, ul. Mickiewicza 4
tel. 15 841-27-73

"CARITAS" - Stacja Opieki
37-400 Nisko, ul. 3-go Maja 12
tel. 15 841-46-39

Poradnia Uzależnień i Współuzależnień
37-400 Nisko, ul. Wolności 54
tel. 15 841-68-17

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
37-400 Nisko, ul. Paderewskiego 4
tel. 15 841-27-73

Poradnia Zdrowia Psychicznego
37-400 Nisko, ul. Wolności 54
tel. 15 841-58-04

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
37-400 Nisko, Plac Wolności 2
tel. 15 841-63-68

Środowiskowy Dom Samopomocy
www.sdsnisko.pl
37-400 Nisko, ul. 3-go Maja 10
tel. 15 815-19- 24