37-400 Nisko ul. Kwiatkowskiego19 (Siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej w Nisku).

Telefon kontaktowy: 600 568 708 - p. Stanisław Bera.

Spotkania Klubu Seniora w Nisku odbywają sie w każdą środę w godzinach od 10.00 do 12.00.

Próby chóru seniora "Echo" odbywają się w każdy wtorek w godzinach od 16.00 do 18.00 przy ul.Sandomierskiej 8 II piętro (Środowiskowy Dom Samopomocy w Nisku).