herb niskoWedług jednego ze źródeł herb niżański powstał w 1929 roku i zaprojektowany został przez konserwatora zabytków sztuki pana dr J. Piotrowskiego oraz pana prof. dr Oswalda Balcera – dyrektora Archiwum Państwowego Ziemskiego we Lwowie. Opracowany został w oparciu o najbardziej charakterystyczne cechy terenu oraz gałęzi przemysłu.

Na herbie widoczne są jaz wodny oraz łąka z trzema kamieniami heraldycznymi. Znaki te miały symbolizować kanały melioracyjne oraz rudę żelaza, którą zaczęto eksploatować na tych terenach. Jaz przedstawiono w złotym, wodę w srebrnym, łąkę w zielonym kolorze. Cały rysunek miał owalny kształt i umieszczony był na tle w pionowe biało-czerwone pasy. W takiej formie godło zostało przyjęte na szczeblu gminnym, zatwierdzone uchwałą przez Radę Powiatową, następnie zaś wniosek odesłano do województwa. Niestety tam, prawdopodobnie ze względów formalnych (Nisko nie miało praw miejskich, chociaŜ było siedzibą powiatu) sprawa nie została rozstrzygnięta i Nisko nie otrzymało
herbu.
Inne źródło mówi o powstaniu herbu w roku 1932. Wg pana Stanisława Chruściela został on utworzony przez sportowców niżańskich gdy jechali na zawody do Lwowa. Nisko należało administracyjnie do województwa lwowskiego, działało tu Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, aktywnie zajmujące się krzewieniem kultury fizycznej. Jak pisze pan Chruściel: “Przyjętym było, że kapitanowie drużyn wręczali sobie przed zawodami proporczyki, na których zawsze figurował herb miasta. W Nisku nie było proporczyków, bo Nisko nie miało herbu. Wówczas kilku sportowców (wymienieni z nazwiska zostali pan Stanisław Maroszek i Władysław Samek) zebrało się i zaprojektowało herb miasta Niska. Władze miejskie i powiatowe projekt zatwierdziły i w ten sposób sportowcy mogli na zawodach wręczyć wyszyty na jedwabiu proporzec z herbem Niska.”

Herb ten przedstawia w polu czerwonym cztery srebrne słupy, na nich zielony świerk, a w Żółtej podstawie herbu trzy czarne kamienie; całość zaś przecięta jest błękitną wstęgą symbolizującą rzekę San.

Jeszcze inny wizerunek herbu można znaleźć w książce “Herby miast polskich” pana Mariana Gumowskiego z 1960 roku. Jest to herb składający się z dwóch części, z pionowymi pasami biało-czerwonymi w górnej części i zieloną płaszczyzną symbolizująca łąkę w dolnym polu, w którym znajdują się teŜ trzy kamienie narzutowe. Jak wyjaśnia autor herb ten został zatwierdzony w 1935 roku.

W 1993 roku uchwałą Rady Miejskiej ustalono kolejny wizerunek niżańskiego herbu. Według opisu w górnej jego części znajdują się pionowe biało-czerwone pasy, na nich widnieje symbol jodły oraz niebieski pas w kształcie litery “S” przebiegający od prawej do lewej strony, zaś w podstawie herbu na jasnozielonym tle umieszczone są symbole trzech głazów narzutowych koloru ciemnobrązowego.

Projekt flagi Niska zawiera elementy i kolorystykę herbu. Ma ona kształt prostokąta podzielonego od lewej do prawej strony błękitnym pasem w kształcie litery „S”. Górne pole flagi pokrywają biało-czerwone pasy, natomiast dolne pole jest w kolorze jasnozielonym, na którym umieszczony jest symbol ciemnozielonej jodły.

Tekst na podstawie: "Historia herbu Niska" Marta Dyba
Sesja Regionalna "Moje Miasto" 12.06.2007r.