Większość zabytków kultury materialnej w tej okolicy pochodzi z XVIII i XIX wieku. Do najciekawszych należą:

 • Zespół dworsko-parkowy w Zarzeczu k. Niska z dziewiętnastowiecznym dworem klasycystycznym, którego właścicielami byli na początku XX wieku Hofmokl - Ostrowscy. Tu przez pewien czas przebywała znana tłumaczka i poetka Młodej Polski, Bronisława Ostrowska z Brzezickich (1881 -1928), autorka poezji "Opale", "Chusty ofiarne", "Aniołom dźwięku", "Pierścień życia" i prozy "Książka jutra", "W starym lustrze", "Rozmyślania". Utwory te zawierają wiele opisów Zarzecza i okolic. Córka poetki, Halina Ostrowska- Grabska opisuje te strony w książce pt. "Bric a brac".
 • Kościół parafialny, plebania i dzwonnica w Racławicach - obiekty najstarszej w okolicy parafii pod wezwaniem Biskupa Stanisława, erygowanej w latach 1252 - 1288. Obok plebanii znajduje się ogromna lipa drobnolistna, pomnik przyrody, o obwodzie pnia przekraczającym 6 metrów.
 • Park podworski w Racławicach - Waldekówce z pomnikami przyrody: klonem pospolitym i dębem szypułkowym.
 • Kaplica w Nisku - Warchołach wybudowana w 1884 roku jako kaplica na terenie letniej rezydencji Marii i Oliviera hr. Ressëquier.
 • Kaplica w Nisku - Malcach z 1910 roku, stanowiąca obecnie część kościoła parafialnego p.w. NMP Królowej Polski.
 • Dawny folwark Sopot w Nisku - Malcach, na którym znajduje się figura Świętej Rodziny ufundowana przez Ressëquierów w 1887 roku, niedawno gruntownie odnowiona dzięki staraniom malczańskiej społeczności.
 • Plebania i kościół farny w Nisku wybudowane na przełomie XIX i XX wieku. Od 3 października 1998 roku świątynia podniesiona do godności Sanktuarium św. Józefa, Oblubieńca NMP.
 • Figura Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nisku postawiona w 1907 r. przez Marię i Oliviera hr. Ressëguier, na okoliczność oddania dóbr niżańskich w opiekę Boskiemu Sercu.
 • Cmentarz parafialny w Racławicach. Lokalna nekropolia z wieloma grobami z XIX wieku w tym także powstańców z okresu Polski rozbiorowej. Jednym z nich jest grób pochowanego tu Jana Gisgesa Gawrońskiego (1837 - 1890), dziadka znanego pisarza i poety Jana Marii Gisgesa urodzonego w Nisku (1914 1983). Autora m.in. powieści "Osty", "Spadek", "Wyklęty", "Pamięć serca", "Borelowski", "Lasowiacy", "Ptaki, ptaki", a także poezji "Pierwsza miłość", "Pora dojrzewania", "Jadącym naprzód", "Przeczuwanie". Prawie w każdej z tych książek pisarz nawiązywał do czasów, kiedy to przebywał w tych stronach.
 • Budynek oficyny pałacowej (obecnie Niżańskie Centrum Historii i Tradycji) Nisko ul. Kościuszki 1 – wpis do rejestru zabytków decyzja z dnia 3.11.2014R – nr A-1286 - wybudowany w 4 kwartale XIX wieku
 • Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” (obecnie Niżańskie Centrum Kultury) Nisko ul. Kościuszki 9 - wpis do rejestru zabytków decyzja z dnia 23.05.2016R - nr A-1401 - wybudowany w 1904r.
 • Pozostałości zespołu folwarcznego (budynek spichlerza i stodoły) z końca XIX wieku w Nisku-Sopocie – wpis do rejestru zabytków decyzja z dnia 23 lutego 2021r. numer rejestru A-1715.

Tekst: Janusz Ogiński