ulica wesola czek 1Już niebawem ruszy budowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Wesołej na osiedlu Moskale w Nisku. Na realizację inwestycji udało się pozyskać środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 80% jej wartości.

Symboliczny czek z dofinansowaniem w wysokości 1 621 171 zł na ręce Waldemara Ślusarczyka Burmistrza Gminy i Miasta Nisko przekazał w środę 27 września podczas specjalnej konferencji Rafał Weber Wiceminister Infrastruktury. Wartość całego zadania to 2 074 476 zł.

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę drogi gminnej – ulicy Wesołej na ponad 500 – metrowym odcinku oraz przebudowę drogi gminnej –  ulicy Leśnej na odcinku 18 metrów.

W zakres inwestycji wejdą m.in. roboty przygotowawcze i ziemne, budowa chodnika o szerokości 2 metrów, utwardzenia, poszerzenia jezdni, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, budowa kanalizacji deszczowej, budowa kanału technologicznego, oznakowanie, roboty wykończeniowe, budowa przejść dla pieszych, usunięcie kolizji z sieciami.

Ponadto wykonane będzie odprowadzenie wód opadowo – roztopowych z odwadnianej powierzchni projektowanych dróg gminnych, które odbywać się będzie poprzez powierzchniowy spływ wód opadowych na teren pasa drogowego  oraz do projektowanej kanalizacji deszczowej.

Wykonawca zadba również o usunięcie kolizji urządzeń elektroenergetycznych, zabezpieczenie linii teletechnicznych oraz budowę kanalizacji kablowej, czy też zabezpieczenie kolizji z gazociągiem wysokiego ciśnienia.

ulica wesola czek 2ulica wesola czek 3ulica wesola czek 4ulica wesola czek 5ulica wesola czek 6ulica wesola czek 7ulica wesola czek 8ulica wesola czek 9