polski ladPonad 14 milionów złotych otrzymała łącznie Gmina Nisko w ostatnim naborze wniosków do programu „Polski Ład”. Środki zostaną przeznaczone w głównej mierze na rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w sołectwach i mieście.

W ramach ósmej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych niżański budżet zostanie zasilony w sumie kwotą 14 250 000 zł. Pozytywnie rozstrzygnięte zostały dwa wnioski. Pierwszy pn. „Zwiększenie dostępności do sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Nisko, sołectw: Zarzecze, Nowa Wieś, Racławice na terenie gminy i Miasta Nisko” na kwotę 6 650 000 zł oraz drugi pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy i Miasta Nisko w sołectwach Nowosielec i Kończyce” na kwotę 7 600 000 zł.

– Nie byłoby tych pieniędzy gdyby nie osobiste zaangażowanie Wiceministra Sprawiedliwości Pana Marcina Warchoła. To dzięki jego staraniom i ciężkiej pracy Nisko dziś może cieszyć się z kolejnego, olbrzymiego dofinansowania na rozbudowę infrastruktury. Bardzo za to wszystko dziękuję – mówi Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko.

Dzięki otrzymanym dotacjom podjęte zostaną dalsze działania w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy. Powstanie kilkanaście kilometrów sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami głównie na terenach, gdzie wciąż brakuje dostępu do sieci sanitarnej.