mt_ignore

Zapraszamy Mieszkańców Gminy i Miasta Nisko na promocję publikacji pt. "Zarys dziejów Niska". Podczas spotkania każdy będzie mógł otrzymać egzemplarz książki.