ico niskoGmina Nisko posiada do zagospodarowania w formie dzierżawy lub najmu nieruchomość zabudowaną położoną w Wolinie, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 63/1 i 63/8 o powierzchni łącznej 0.2233 ha.

Nieruchomość dotychczas użytkowana była jako placówka oświatowa.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie pisemnych ofert dotyczących zagospodarowania bądź też o osobisty kontakt z Urzędem Gminy i Miasta w Nisku. Osoba do kontaktu: p. Stanisława Rogala pokój nr 2 na parterze budynku tel. 15 8415 653.

ico infoStarostwo Powiatowe w Nisku informuje, że z dniem 3 lutego 2020 r. (poniedziałek) rozpoczną się roboty drogowe związane z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1051R ul. Sopocka w Nisku na odcinku o dł. 873 mb oraz przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1051R ul. Sopocka w Nisku”.

Prace związane z przebudową ulicy Sopockiej będą wykonywane na krótkich odcinkach, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu (bez całkowitego zamykania jezdni).

Przejezdność na przebudowywanym odcinku odbywać się będzie jednym pasem ruchu przy sterowaniu ruchu ręcznie bądź za pomocą sygnalizacji świetlnej.

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się przebudowywanym odcinkiem drogi lub wybieranie dróg alternatywnych.

ico niskoDziałając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 65) i Zarządzenia Nr 15/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zawiadamia, że w dniach od 30 stycznia do 20 lutego 2020 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej www.nisko.pl można zapoznać się z wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Czytaj więcej...26 stycznia 2020 r., w sali widowiskowej NCK „Sokół” odbył się międzypokoleniowy koncert „Kolędowe wspomnienia” w wykonaniu zespołów NCK „Sokół” tj. Bandu pod kierownictwem Błażeja Mokrzaka, oraz solistek przygotowanych przez instruktora wokalu Dorotę Nieradkę.

Czytaj więcej...Dobiegły końca ferie zimowe na Podkarpaciu i zakończyły się zajęcia organizowane dla dzieci i młodzieży w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół”. Zaproponowana oferta cieszyła się dużym zainteresowaniem, a znalazły się w niej: warsztaty plastyczne, wokalne, taneczne, rękodzielnicze oraz robotyka lego.