lekarz weterynarii

 

Czytaj więcej...

 Do 15 lutego 2021 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi potrwa I etap konsultacji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Zapraszamy do zapoznania się z tym projektem i zgłaszania uwag.

Jak zgłosić uwagi?

Każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z projektem PS dla WPR i zgłoszenia swojego stanowiska poprzez specjalny formularz. Dokumenty te dostępne są na stronie: www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planu-strategicznego-dla-wpr.

Cel konsultacji projektu PS dla WPR

Propozycje rozwiązań przedstawione w projekcie Planu Strategicznego dla WPR zostały wypracowane w trakcie prac zespołów skupiających środowiska eksperckie, zaangażowane do oceny stanu oraz zidentyfikowania najistotniejszych potrzeb i wypracowania sposobu ich realizacji.

Zgłoszone uwagi pomogą w wypracowaniu rozwiązań, które będą szansą dla Polski w kształtowaniu przyszłych instrumentów interwencji. Ułatwią dostosowywanie ich do krajowych uwarunkowań, przy jednoczesnym kształtowaniu zasad i warunków dostępu do wsparcia.

Czytaj więcej...Kilka tygodni temu zakończyła się pierwsza edycja konkursu fotograficznego pt. „Niżańskie pejzaże”, organizatorem którego był Urząd Gminy i Miasta Nisko pod patronatem burmistrza Waldemara Ślusarczyka. Jury konkursowe wybrało 12 prac przedstawiających piękno naszej gminy, które zostały nagrodzone. Najlepsze zdjęcia zostały również umieszczone w kalendarzu na 2021 rok, który prezentujemy Państwu poniżej.

Zachęcamy do zapoznania się z naszym kalendarzem i jednocześnie wszystkich miłośników fotografii namawiamy do uwieczniania w formie cyfrowej niżańskich krajobrazów i nie tylko, bo w planach jest już kolejna edycja konkursu fotograficznego.

Kalendarz 2021 - Niżańskie pejzaże (.pdf) 

ico info80

 

meteo

 

O S T R Z E Ż E N I E

Od godz. 4:00 dnia 20 stycznia 2021r. do w godz. 12:00 dnia 20 stycznia 2021r. na terenie Gminy i Miasta Nisko prognozuje się wystąpienie opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź. Drogi i chodniki mogą być śliskie. Osobom starszym wskazane jest pozostanie w domu.
Zalecana jest ostrożność oraz potrzeba śledzenia komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.

 

GZZK
UGiM Nisko