Czytaj więcej...W czwartek 23 marca 2023 roku w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Nisku odbyła się II Sesja Miejskiej Rady Seniorów.

W sesji oprócz radnych brali także udział zaproszeni goście w tym Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Waldemar Ślusarczyk, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Zbigniew Kotuła, Sekretarz Gminy i Miasta Nisko Małgorzata Jakubów, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nisku Iwona Nemeczek, Dyrektor Niżańskiego Centrum Kultury Sokół w Nisku Radosław Maziarz, Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku Rafał Marchut oraz Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nisku Adam Madej.

Czytaj więcej...W dniu 8 marca 2023r. odbyło się spotkanie w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji w Nisku zainicjowane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Panią Magdalenę Szabat i Przewodniczącą Miejskiej Rady Seniorów Panią Marię Wróbel.

dla seniora

 

Czytaj więcej...W dniu 16.01.2023r. odbyło się pierwsze posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów w Nisku.

Wiceburmistrz Zbigniew Kotuła wręczył każdemu seniorowi akty powołania do Miejskiej Rady Seniorów wraz z gratulacjami wyboru. Na spotkaniu ustalono kluczowe funkcje w Radzie:

  1. Wróbel Maria - Przewodnicząca Rady Seniorów (Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Rudniku Zarząd koła w Nisku);
  2. Gorczyca Jan - Zastępca Przewodniczącego Rady (Towarzystwo Ziemi Niżańskiej);
  3. Bzdyra Zofia - Sekretarz Rady (Koło Gospodyń Wiejskich w Racławicach). 

Czytaj więcej...Niżańscy seniorzy od kilku miesięcy mogą uczestniczyć w programie „Gmina przyjazna Seniorom”, przystąpienie do którego potwierdzane jest ogólnopolską kartę seniora. Karta uprawnia do zniżek w wielu punktach w całej Polsce, m in. sanatoriach, uzdrowiskach, przychodniach, gabinetach rehabilitacji, sklepach, instytucjach zdrowia i kultury.

W związku z powyższym zapraszamy niżańskich przedsiębiorców i właścicieli firm do udziału w Programie Ogólnopolska Karta Seniora i do jego współtworzenia.