gospod odpadamiBurmistrz Gminy i Miasta Nisko informuje, że  z dniem 1 stycznia 2020 r. ulega zmianie wysokość opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmianie ulega również wzór deklaracji składanej przez właścicieli nieruchomości.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi muszą złożyć nową deklarację aby skorzystać z obniżki opłaty za kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym.

Załączniki: (kliknąć)