Informuje, że z dniem 01.07.2015 r. następuje zmiana firmy zajmującej się odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy Nisko.
W wyniku przeprowadzonego przetargu została wybrana firma „Zbiórka i transport odpadów komunalnych Józefa Hausner, Wolina, ul. Sienkiewicza 74, 37-400 Nisko”, która do dnia 31.12.2016r. będzie odbierać odpady komunalne od nieruchomości jednorodzinnych, wielorodzinnych, firm i instytucji. Podwykonawcą na niektórych rejonach będzie ZGK Pysznica.

W związku z powyższym proszę o dostosowanie się do nowych harmonogramów odbioru.

Pracoń Władysław
kierownik referatu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej


Zobacz harmonogramy odbioru II półrocze 2015r.