gospod odpadamiIstnieje możliwość składania deklaracji w postaci elektronicznej poprzez platformę e-PUAP.

Warunkiem koniecznym jest posiadanie konta na portalu e-PUAP oarz profilu zaufnego lub certyfikatu kwalifikowanego (podpis elektroniczny).

 

 Deklaracja na opłatę za odpady do wydrukowania lub pobrania:

 

Plik Adobe Reader (pdf) ico pdf

Plik Microsoft Word (doc) Word