uchwala terminy odpadyInformuję, że z dniem 01.01.2016 r. zmienia się opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmiana stawek ma związek z zakończeniem w dniu 30.06.2015 r. umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Nisko. W drodze przetargu został wybrany nowy wykonawca, który zaoferował najniższą cenę. Nowa umowa obowiązuje od 01.07.2015 r i jest wyższa o 679417,20 zł rocznie od poprzedniej umowy. Pobierane opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od miesiąca lipca 2015 r. nie pokrywały wzrostu kosztów. Decyzją Burmistrza Gminy i Miasta Nisko w okresie od 01.07.2015 r. do 31.12.2015 r. różnica w kosztach była pokrywana z nadpłaty powstałej w latach poprzednich. System zbiórki odpadów ma mieć charakter samofinansujący tzn. wpływy powinny zbilansować się z wydatkami.
Aby zbilansować wydatki z wpłatami w 2016 r. konieczne było z dniem 01.01.2016 r. podniesienie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców , firm i instytucji.

Z dniem 1.01.2016 r. następuje:

  1. Wzrost z 6,00 zł na 7,50 zł miesięcznie od mieszkańca w stosunku do pierwszych 4 osób zamieszkujących w zabudowie jednorodzinnej w przypadku zbiórki prowadzonej w sposób selektywny;
  2. Wzrost z 5,00 zł na 7,50 zł miesięcznie od mieszkańca w stosunku do pierwszych 4 osób zamieszkałych w lokalu mieszkalnym w budownictwie wielorodzinnym będącym w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni mieszkaniowej lub w zasobach gminnych w przypadku zbiórki prowadzonej w sposób selektywny;
  3. Bez zmian opłata 1 zł miesięcznie od mieszkańca od piątej i kolejnej osoby w rodzinie w przypadku zbiórki prowadzonej w sposób selektywny;
  4. Wzrost z 20,00 zł na 25,00 zł miesięcznie za przeliczeniowy pojemnik dla firm i instytucji w przypadku zbiórki prowadzonej w sposób selektywny;
  5. Wzrost z 30,00 zł na 50,00 zł miesięcznie za przeliczeniowy pojemnik dla firm i instytucji w przypadku gdy nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów.

Zmiana stawki opłat nie powoduje konieczności składania nowych deklaracji. Do każdego mieszkańca, firmy i instytucji w miesiącu styczniu/lutym 2016 zostanie dostarczona informacja o wysokości miesięcznych opłat.

Nową deklarację należy złożyć tylko w przypadku zmiany stanu osobowego na nieruchomości lub w przypadku zmiany ilości pojemników przeliczeniowych.
 

Pracoń Władysław
kierownik Referatu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej

 

Uchwała terminy opłat za odpady komunalne  Uchwała stawki za odpady komunalne str 2Uchwała stawki za odpady komunalne str 1