podwolina 08.2020 1Intensywnie zmienia się krajobraz przy zbiorniku retencyjnym w Podwolinie za sprawą realizacji zadania pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie gminy i miasta Nisko w obszarze degradacji społecznej, technicznej, gospodarczej i przestrzenno – funkcjonalnej”.

W ramach projektu utworzona została wieża widokowa na wyspie, na której niebawem zostanie zamontowana kolejka tyrolska. Zostało również wybudowane molo i most na wyspę. Wcześniej powstały parkingi wraz z drogami dojazdowymi, ścieżki rowerowe, budynki sanitariatów i przebieralni oraz gastronomiczny. Gotowy jest także budynek wypożyczalni sprzętu wodnego. Pojawiło się kilka drewnianych kładek i pomostów.

Realizacja zadania pn. „Zagospodarowanie zbiornika Małej Retencji na potrzeby społeczne i turystyczne to koszt w wysokości 11 660 000 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 5 415 955 zł z RPO WP na lata 2014-2020.

Prace mają potrwać do końca listopada 2020 roku.

 podwolina 08.2020 2podwolina 08.2020 3podwolina 08.2020 4podwolina 08.2020 5