W roku 2022 kończy się kadencja zarządów poszczególnych kół terenowych Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów i zgodnie z regulaminem powinny się odbyć wybory. W niżańskim Kole Terenowym PZER i I odbyły się w dniu 28 grudnia 2022 roku.

Gośćmi honorowymi zebrania sprawozdawczo - wyborczego byli: Waldemar Ślusarczyk - burmistrz Gminy i Miasta Niska, Małgorzata Skalny - urzędnik - "- -"-, Janina Szymonik - przewodnicząca Zarządu Rejonowego PZER i I w Rudniku.

Nowo wybrany zarząd Koła Terenowego w Nisku to:
Teresa Ryczko - przewodnicząca
Stanisław Bera - zastępca przewodniczącej
Weronika Mierzwa - sekretarz
Anna Piekarz - skarbnik
Leokadia Rembisz - członek
Teresa Sibiga - -"-
Jerzy Laskowski - -"-

Kończący się rok 2022 seniorzy z Niska pożegnali bardzo miłym akcentem. W dniu 30 grudnia 2022 r. na zaproszenie Niżańskiego Centrum Rozwoju 40 - osobowa grupa emerytów udała się do Rzeszowa na noworoczny koncert Filharmonii Podkarpackiej. To była prawdziwa uczta dla melomanów! Dyrygował maestro Michael Maciaszczyk, śpiewała sopranistka Edyta Piasecka, a w programie były i walce Johanna Straussa i arie operetkowe i "Marsz Radetzkiego". W przerwie koncertu wszyscy widzowie zostali poczęstowani lampką szampana, a po ostatnim utworze rozległ się wystrzał z rakietnicy i posypało się złote confetti! Nastrój naprawdę sylwestrowy! To było piękne pożegnanie starego roku. Co nam przyniesie nowy -2023- to wielka niewiadoma. Oby był dobry i szczęśliwy dla wszystkich!

Tekst: Lrem
Zdjęcia: Stanber

Galeria zdjęć