Zalążkiem dzisiejszego chóru "Echo" była kilkuosobowa grupka kochających śpiew seniorów, którzy spotykali się w siedzibie Koła Terenowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nisku.

Śpiewali dla własnej przyjemności piosenki, zapamiętane z młodych lat.

Jedenaścioro śmiałków odważyło się stanąć na scenie Niżańskiego Centrum Kultury "Sokół" w dniu 20 listopada 2012 roku z okazji Dnia Seniora. Zaśpiewali 4 piosenki i ten miniwystęp został bardzo życzliwie przyjęty, a jego pozytywnym skutkiem było zgłaszanie się kolejnych osób, pragnących dołączyć do śpiewającego grona. 

 Marzeniem pani Władysławy Krasny, ówczesnej przewodniczącej Koła Terenowego PZER i I w Nisku było stworzenie prawdziwego chóru. Poprosiła więc swoją dawną uczennicę, panią Mirosławę Barylską, nauczycielkę muzyki z Zarzecza, aby fachowo zajęła się amatorską grupą śpiewających emerytów. W marcu 2013 roku p. Barylska przyjęła propozycję. Zespół przyjął nazwę Chór "Echo", a p. Barylska została jego dyrygentką. Zaczęły się regularne próby, a pierwszy występ pod kierunkiem dyrygentki miał miejsce 16 czerwca 2013 r. z okazji Dni Niska. Organizacyjnie chór został przygarnięty przez NCK "Sokół" jako jeden z jego zespołów.

 Dzięki życzliwości władz miasta, a szczególnie ówczesnego burmistrza, p. Juliana Ozimka, chór zaczął kompletować stroje, zaczęły się publiczne występy. W tym czasie chór liczył 24 osoby. Repertuar od początku był bardzo zróżnicowany. Śpiewano pieśni patriotyczne i historyczne, piosenki ludowe  i biesiadne.

 W  ciągu minionych 10 lat chór uczestniczył w programach różnych uroczystości na terenie Niska: z okazji Dni Niska, Dnia Seniora, Dnia Wojska Polskiego, Festiwalu kultury Łowieckiej itp. Chór brał udział w przeglądach seniorskich zespołów artystycznych w Nisku, Stalowej Woli, Koprzywnicy, Boguchwale, udało się też wystąpić na Festiwalu Adwentowym w Budapeszcie.

 Pomyślnie rozwijającą się karierę chóru przerwała pandemia. Wymusiła zaprzestanie spotkań, więc chór zawiesił działalność. W ciągu 2 lat odbyło się tylko kilka nieformalnych plenerowych spotkań, jednak o występach nie było mowy.

 Okres izolacji fatalnie się odbił na składzie osobowym chóru: w roku 2022 udało się zebrać tylko 14 osób z dawnego składu zespołu. Choroby, a i podeszły wiek, zmusiły część chórzystów do ograniczenia aktywności, więc zrezygnowali ze spotkań. Jest jednak nadzieja, że chór odbuduje swój potencjał, gdyż w ostatnim czasie zgłosiło się kilka nowych osób, młodszych emerytów, chętnych do śpiewania. Trzeba więc patrzeć w przyszłość z optymizmem i życzyć chórowi "Echo" kolejnych dziesięcioleci działalności.

 W dniu 31 marca 2023 roku w sali widowiskowej NCK "Sokół" w Nisku  odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy i Miasta Niska dla uczczenia 90. rocznicy nadania Nisku praw miejskich. Artystycznym akcentem na jej zakończenie był krótki występ chóru "Echo". W programie znalazły się dwie pieśni o Nisku, wiersz o historii Niska oraz żartobliwa piosenka o działalności Klubu Seniora autorstwa pani LEOKADII REMBISZ.

Tekst: L.Rem.

Zdjęcia: Stanber, Urząd Gminy i Miasta Nisko.

Galeria zdjęć