W nieCzytaj więcej...dzielę, 17 listopada 2019 roku, w Niżańskim Centrum Kultury "Sokół" odbył się V Przegląd Chórów i Zespołów Seniorskich pt. "Si, Senior".

Czytaj więcej...Na dzień 24 października 2019 roku zaplanowano tegoroczne obchody Dnia Seniora. Zarezerwowaliśmy lokal w "Zielonym Dworku", zaprosiliśmy dostojnych gości. Nasze zaproszenie zechcieli przyjąć i przybyli na uroczystość:
- Alfred Maczuga - przewodniczący Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Rzeszowie,
- Waldemar Ślusarczyk - burmistrz Gminy i Miasta Niska,
- Marcin Folta - przewodniczący Rady Miasta,
- Krzysztof Tabian - przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Sportu,
- Małgorzata Jakubów - sekretarz Gminy i Miasta Niska,
- Katarzyna Woźniak - przewodnicząca stowarzyszenia Niżańskie Centrum Rozwoju,
- Marcin Maziarz - zastępca dyrektora Niżańskiego Centrum Kultury,
- Zbigniew Kotuła - zastępca burmistrza Gminy i Miasta Niska.

Czytaj więcej...Wspaniały sponsor i opiekun seniorów - Niżańskie Centrum Rozwoju - realizując tegoroczny projekt "Aktywny senior" zorganizowało w dniu 20 sierpnia 2019r. wycieczkę turystyczno - rehabilitacyjną dla 40 niżańskich seniorów. Pierwszym miejscem docelowym był Solec Zdrój, gdzie przez 2,5 godziny seniorzy korzystali z dobrodziejstwa kąpieli w wodach termalnych oraz siarczkowych. Po smacznym obiedzie wycieczka podążyła do miejscowości Ujazd, gdzie zwiedzano potężne ruiny zamku Ossolińskich o nazwie Krzyżtopór.

Czytaj więcej...Na dzień 4 września 2019 roku zostało zaplanowane trzecie z cyklu spotkań integracyjnych seniorów powiatu niżańskiego. Tym razem organizatorem miało być Koło Terenowe PZER i I w Nisku, a miejsce imprezy - to leśna altana nad stawami na Warchołach ( dzielnica Niska ). Starannie się do tego przygotowaliśmy, aby jak najlepiej przyjąć koleżanki i kolegów z Rudnika, Krzeszowa i Ulanowa. Zaprosiliśmy też przedstawicieli niżańskich władz. W sumie w imprezie wzięło udział około 100 osób!

Kiedy już wszyscy zajęli miejsca, pani prezes Władysława Krasny wszystkich powitała, a p. Katarzyna Woźniak z NCR - u przedstawiła cel i wiodący temat spotkania, które miało przebiegać pod hasłem: "Edukacja kulturalna". I właśnie pod tym kątem niżańscy seniorzy przygotowali półgodzinny program zatytułowany:"Piękna nasza Polska cała". Był to montaż słowno - muzyczny, na który złożyły się piosenki, śpiewane przez chór "Echo" i wiersze o treści patriotycznej. Były nawet sygnały łowieckie, grane na rogu myśliwskim przez p. Teresę Sibigę, stanowiące oprawę piosenki "Pojedziemy na łów" oraz deklamacji fragmentu "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza.

Czytaj więcej...Podobnie jak w roku ubiegłym chór "ECHO" został zaproszony do udziału w programie "Pikniku Myśliwskiego", jaki miał się odbyć w niżańskim parku. Chociaż dyrygentka, p. Mirosława Barylska, miała mieć w tym czasie inne zajęcia, chórzyści zgodzili się wystąpić, zwłaszcza, że mają gotowy program o tematyce łowieckiej.