Czytaj więcej...Rok 2018 niżańscy seniorzy powitali w budynku przy ul. 3 Maja 93, gdzie "mieszkają" od września 2017 r. w związku z trwającymi w gminnych obiektach remontami. Z tego lokalu korzysta też Towarzystwo Ziemi Niżańskiej, które z tych samych powodów musiało opuścić swoją dotychczasową siedzibę.

Czytaj więcej...Po 5-letniej kadencji przy końcu tego roku na wszystkich szczeblach Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów muszą się odbyć wybory nowych władz. Niżańskie Koło Terenowe zaplanowało walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze na 13 grudnia 2017r. Seniorzy spotkali się w Zielonym Dworku, by w ładnym otoczeniu, przy filiżance kawy czy herbaty wysłuchać sprawozdania ustępującego zarządu i wybrać nowe władze.

Czytaj więcej...Realizując projekt pt. "Pora na aktywnego seniora" Niżańskie Centrum Rozwoju zorganizowało dla swych podopiecznych wiele ciekawych i pożytecznych form zajęć. Były to więc np. prelekcje na temat zdrowego trybu życia i prawidłowego odżywiania, warsztaty taneczno - ruchowe oraz manualno - artystyczne, a także imprezy kulturalne.

Czytaj więcej...Trzecia pora roku w środowisku niżańskich seniorów - to okres bardzo ożywionej działalności. Nasz troskliwy opiekun i sponsor - Niżańskie Centrum Rozwoju - zaproponowało kilka różnorodnych form zajęć. Zorganizowano ciekawą 2-dniową wycieczkę po Ziemi Kieleckiej. W Klubie Seniora miał miejsce pouczający wykład na temat zdrowego trybu życia i zagrożeń, jakie niesie z sobą wiek dojrzały.

Czytaj więcej...Niżańskie Centrum Rozwoju zorganizowało 3-dniową wycieczkę na Śląsk jako nagrodę dla najbardziej aktywnych członków czterech terenowych kół PZER i I z powiatu niżańskiego. Każde koło otrzymało ilość miejsc proporcjonalnie do ilości członków organizacji.