Czytaj więcej...Na dzień 21 stycznia 2016 r. zostało zaplanowane tradycyjne walne zgromadzenie wszystkich członków Terenowego Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nisku. W świetlicy PSS - u przy pięknie nakrytych i udekorowanych stołach zasiadło ok. 60 związkowców oraz zaproszeni goście w osobach:

- burmistrz Gminy i Miasta Niska Julian Ozimek

- starosta niżański Robert Bednarz

- prezes Zarządu Okręgu PZER i I w Stalowej Woli Michał Świdziński

Czytaj więcej...W dniu 29 grudnia b.r. stowarzyszenie Niżańskie Centrum Rozwoju zorganizowało uroczyste podsumowanie realizacji programu "Aktywna jesień życia".

W spotkaniu, które odbyło się w rudnickiej restauracji "Biały Orzeł", wzięło udział ok. 60 seniorów z czterech kół terenowych PZERiI, a specjalnymi gośćmi byli burmistrzowie Rudnika, Niska, Ulanowa, wójt Krzeszowa oraz niżański starosta. Pani Katarzyna Woźniak złożyła szczegółowe sprawozdanie z całorocznej działalności stowarzyszenia, ilustrując je wyświetlanymi zdjęciami z poszczególnych imprez.

Czytaj więcej...Kilkunastoosobowa grupa niżańskich seniorów postanowiła wspólnie spędzić wieczór sylwestrowy. Pomieszczenia klubowe zostały pięknie udekorowane, rozdzielono zadania co do strony gastronomicznej - czego więcej potrzeba? Tylko dobrego humoru i chęci do zabawy.

W sylwestrowe popołudnie kilka najbardziej aktywnych pań z Marią Berą ( inicjatorką imprezy ) na czele przyszło wcześniej do klubu, by pięknie nakryć stoły, rozstawić potrawy - i około godziny 19. impreza rozkręciła się na dobre.

Czytaj więcej...Tegoroczny listopad dla mieszkańców Niska, a zwłaszcza seniorów, przyniósł całą serię imprez kulturalnych. W dniu 8 listopada miała miejsce premiera "Ślubów panieńskich" A. Fredry w wykonaniu niżańskiego amatorskiego teatru "Kontynuacja".W następną niedzielę, 15.11.2015r., grupa 45 seniorów pojechała do Lublina na komedię muzyczną pt. "Porwanie Sabinek".Organizatorem i sponsorem tego wyjazdu było Niżańskie Centrum Rozwoju.

W dniu 22.11. w sali widowiskowej Niżańskiego Centrum Kultury odbyła się podwójna uroczystość: zorganizowany przez burmistrza Gminy i Miasta Dzień Seniora został połączony z III Powiatowym Przeglądem Seniorskich Zespołów Artystycznych "Si, senior", organizowanym przez NCK. Zebrani na sali seniorzy otrzymali życzenia i piękne czerwone róże, a potem mieli okazję zobaczyć i posłuchać występujących na scenie artystów, a nawet razem z nimi zaśpiewać.

Czytaj więcej...Stowarzyszenie Niżańskie Centrum Rozwoju w trosce o zdrowie fizyczne i psychiczne seniorów zorganizowało dla nich cykl szkoleń zwanych "warsztatami". Od września do końca października trwały warsztaty zdrowego żywienia oraz warsztaty teatralno - kabaretowe, zaś do końca listopada br. trwać będą jeszcze zajęcia z obsługi komputera.

Szkolenia te cieszą się wielkim zainteresowaniem seniorów, którzy ciągle mają otwarte umysły i wciąż pragną dowiedzieć się czegoś nowego. Warsztaty żywieniowe zakończyły się częścią praktyczną - wspólnym robieniem sałatek i ich degustacją.