Czytaj więcej...Trzecia pora roku w środowisku niżańskich seniorów - to okres bardzo ożywionej działalności. Nasz troskliwy opiekun i sponsor - Niżańskie Centrum Rozwoju - zaproponowało kilka różnorodnych form zajęć. Zorganizowano ciekawą 2-dniową wycieczkę po Ziemi Kieleckiej. W Klubie Seniora miał miejsce pouczający wykład na temat zdrowego trybu życia i zagrożeń, jakie niesie z sobą wiek dojrzały.

Czytaj więcej...Niżańskie Centrum Rozwoju zorganizowało 3-dniową wycieczkę na Śląsk jako nagrodę dla najbardziej aktywnych członków czterech terenowych kół PZER i I z powiatu niżańskiego. Każde koło otrzymało ilość miejsc proporcjonalnie do ilości członków organizacji.

Czytaj więcej...Ostatnie w tym sezonie międzyklubowe spotkanie integracyjne seniorów, organizowane przez Niżańskie Centrum Rozwoju, miało miejsce w Nisku, a konkretnie na leśnej polanie, nad stawami na Warchołach.

Czytaj więcej...W niżańskim kalendarzu data 26 - 27 sierpnia 2017 r. zapisała się jako Dni Niska - Święto Chleba, odbywające się corocznie pod patronatem burmistrza gminy i miasta. Obecny włodarz Niska, pan Julian Ozimek, otwierając uroczystość, życzył mieszkańcom wspaniałej zabawy i zachęcał do degustacji potraw. przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich.

Czytaj więcej...W całej Polsce obchodzono  Święto Wojska Polskiego, a jego datę - 15 sierpnia - ustanowiono kilkanaście lat temu na pamiątkę słynnej Bitwy Warszawskiej.

W Nisku od dawna stacjonuje jednostka wojskowa, więc i w naszym mieście odbyły się okolicznościowe uroczystości. Na plac Wolności wmaszerowały pododdziały, prowadzone przez orkiestrę dętą pod batutą Mirosławy Barylskiej.