logo oze

W celu zgłoszenia Państwa instalacji w PGE prosimy o przygotowanie niezbędnych danych wg. zamieszczonego załącznika. Formularz danych mogą Państwo przekazać firmom montującym u Państwa instalacje. Gdyby nie udało się tych danych podać na moment montażu, proszę o ich uzupełnienie i przesłanie na wskazany e-mail w terminie do 3 dni od montażu. Usprawni to proces zgłoszenia i szybszej zmiany licznika.

 

logo ozeGmina i Miasto Nisko ogłasza listę beneficjentów końcowych w projekcie parasolowym "Energia z odnawialnych źródeł na terenie Gminy i Miasta Nisko".

O dalszych działaniach w ramach projektu zostaną Państwo poinformowani w kolejnych wiadomościach.

Lista OZE - podpisana

OZE

PROJEKT PARASOLOWY

„ENERGIA Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ NA TERENIE GMINY I MIASTA NISKO”

DOTYCZY MIESZKAŃCÓW, KTÓRZY ZADEKLAROWALI POTRZEBĘ MONTAŻU INSTALACJI SOLARNYCH

(KOLEKTORY SOLARNE)

W tym momencie Gmina i Miasto Nisko nie prowadzi naboru dla nowych uczestników.
Zapraszamy Mieszkańców, którzy złożyli oświadczenia o potrzebie montażu kolektorów solarnych o podpisanie Umowy wraz z załącznikami. Osoby zainteresowane zawarciem umowy zobowiązane są do jej podpisania wraz ze wszystkimi załącznikami (jeżeli dotyczą) i dostarczenia do Urzędu Gminy i Miasta Nisko do dnia 23 marca 2022 r. do pokoju nr 6 lub nr 8.