logo moja wodaWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego „Moja woda” realizowanego we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Celem programu jest ochrona zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny. Program realizowany będzie w latach 2020-2024. Termin naboru wniosków: nabór ciągły od dnia 01.07.2020 r. do dnia 31.05.2024 r. lub do czasu rozdysponowania puli środków.


Wnioski o dofinansowanie dostępne są do pobrania po zalogowaniu w Portalu Beneficjenta znajdującym się na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej W Rzeszowie.

Wnioski należy złożyć w wersji elektronicznej (na Portalu Beneficjenta) oraz papierowej (przesłać pocztą tradycyjną na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów).

Wszelkie informacje zamieszczane są na Portalu Beneficjenta.

Regulamin dofinansowania dostępny pod adresem: link

Rejestracja do Portalu Beneficjenta dostępna pod adresem: link
Wzór formularza wniosku (dostępny po zalogowaniu): link
Wnioski należy składać w formie elektronicznej na aktualnym formularzu po uprzednim zarejestrowaniu w portalu beneficjenta za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ - PDF”.
Po przesłaniu wniosku w wersji elektronicznej poprzez Portal Beneficjenta należy wniosek wydrukować i dostarczyć w wersji papierowej z własnoręcznym podpisem do odpowiedniej placówki (w tym przypadku do WFOŚiGW w Rzeszowie).
Informacje ogólne o programie oraz dostępne infolinie: link
Wymagana dokumentacja dotycząca Programu Priorytetowego „Moja Woda”: link