• Żłobek Miejski w Nisku
    ul. 3 Maja 22
    tel. 579 471 303
    tel. 15 687 24 52
    Dyrektor: Bożena Gergont