Czytaj więcej...

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko składa serdeczne podziękowanie dla mieszkańców, organizacji społecznych, przedsiębiorców oraz instytucji za zaangażowanie w procesie tworzenia nowej ścieżki rozwoju miasta Nisko. Dziękuję za wspólną, twórczą pracę w przygotowaniu dokumentacji i kompletnej propozycji projektu do Programu „Rozwój Lokalny” oraz ciekawe pomysły, uwagi które wpłynęły na ostateczny kształt Planu Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju Instytucjonalnego.
Na każdym etapie tworzenia projektu mogliśmy liczyć na Państwa wsparcie, które potęgować będzie na kolejne lata dalszego rozwoju naszego miasta. Szczególne podziękowania należą się również doradcom ze Związku Miast Polskich – Krzysztofowi Markiel, Kamilowi Niklewicz oraz Markowi Gabzdyl.

Chcielibyśmy się z Państwem podzielić efektem wspólnych działań. Szczegółowe informacje znajdą Państwo poniżej .
Serdecznie Państwu dziękuję i zapraszam do zapoznania się z dokumentacją.

 

                                                                                                                                                              Z poważaniem

                                                                                                                                                        Waldemar Ślusarczyk

                                                                                                                                                  Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

Czytaj więcej...Gmina i Miasto Nisko zakończyła pracę nad opracowaniem propozycji działań i przedsięwzięć wchodzących do Planu Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju Instytucjonalnego w ramach przygotowania Kompletnej Propozycji Projektu do Programu Rozwój Lokalny. Program dofinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z propozycjami działań i przedsięwzięć. Wszelkie uwagi, opinie prosimy składać, poprzez uruchomione forum na stronie głównej urzędu - www.nisko.pl

Wszelkie informacje udziela również biuro projektu pod nr tel. 15 8415 646.

Uwagi i opinie zbieramy do 26 października 2020 r.

OPIS OBSZARU - NISKO BEZ BARIER

OPIS OBSZARU I

OPIS OBSZARU II

OPIS OBSZARU III

OPIS OBSZARU IV

Czytaj więcej...W związku z zakończeniem procesu opracowania diagnozy potrzeb i deficytów Gminy i Miasta Nisko na potrzeby opracowania kompletnej propozycji projektu do Programu "Rozwój lokalny" poniżej zamieszczamy wyniki analizy wraz z raportami z prowadzonych badań:

Wyniki analiz oraz raporty z badań do Programu "Rozwój Lokalny" 

Czytaj więcej...Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym, realizowanym na potrzeby opracowania diagnozy potrzeb w ramach Programu Rozwój Lokalny

Liczymy na Państwa odpowiedzi w badaniu :

 Dziękujemy za udział w badaniu!

 

Czytaj więcej...Dnia 03.09.2020r, o godz. 15:00 zapraszamy wszystkie Organizacje Pozarządowe z terenu Gminy i Miasta Nisko do Niżańskiego Centrum Kultury Sokół w Nisku na spotkanie poświęcone możliwości wsparcia działalności społecznej i aktywizacji mieszkańców w ramach Programu Rozwój Lokalny.