Czytaj więcej...Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym, realizowanym na potrzeby opracowania diagnozy potrzeb w ramach Programu Rozwój Lokalny

Liczymy na Państwa odpowiedzi w badaniu :

 Dziękujemy za udział w badaniu!

 

Czytaj więcej...Dnia 03.09.2020r, o godz. 15:00 zapraszamy wszystkie Organizacje Pozarządowe z terenu Gminy i Miasta Nisko do Niżańskiego Centrum Kultury Sokół w Nisku na spotkanie poświęcone możliwości wsparcia działalności społecznej i aktywizacji mieszkańców w ramach Programu Rozwój Lokalny.

Czytaj więcej...W sali narad Urzędu Gminy i Miasta Nisko 6 sierpnia odbyło się spotkanie z Januszem Szewczukiem Doradcą Strategicznym Związku Miast Polskich. Celem spotkania było przedstawienie założeń programu „Kupuj – Inwestuj lokalnie”.

Prezentacja założeń i analiza wartości w oparciu o program monitormiasta.pl związane były m.in. z pracami nad projektem do Programu „ROZWÓJ LOKALNY” finansowanego ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W spotkaniu oraz dyskusji udział wzięli Zbigniew Kotuła Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko, Stanisława Szymonik Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego, Amanda Siudy Kierownik Referatu Promocji, Spraw Społecznych, Działalności Gospodarczej i Sportu, Krzysztof Haliniak Zastępca Kierownika ds. Pozyskiwania Środków Pomocowych oraz Elżbieta Fronc i Robert Sądej z Referatu Rozwoju Gospodarczego.

Czytaj więcej...W dniu 26.06.2020r. w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” odbyło się III spotkanie członków Klastra Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Nisko. Spotkanie połączone zostało z dwoma panelami dyskusyjnymi. Pierwszy panel dotyczył tematu: „Usługi dla mieszkańców miasta, czas wolny w mieście”, zaś drugi dotyczył tematu „Potencjał mieszkaniowy, komunikacyjny i środowiskowy miasta oraz rozwój lokalnej turystyki i rekreacji dla mieszkańców”.

Panel dyskusyjny w pierwszym temacie poświęcony został tematyce jakości życia w mieście, dostępności do podstawowych usług publicznych i komercyjnych, możliwości korzystania z usług przez osoby starsze i niepełnosprawne. Dyskusja obejmowała również analizę dostępności do oferty rekreacyjno – wypoczynkowej miasta, analizę sposobu spędzania czasu wolnego przez mieszkańców Niska. W dyskusji udział wzięli: Zbigniew Kotuła Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko, Marcin Folta Przewodniczący Rady Miejskiej w Nisku, Alicja Sochacka Dyrektor Niżańskiego Centrum Kultury „SOKÓŁ”, Rafał Marchut Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy, Agnieszka Kołcz Pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Marek Dziadek Przedsiębiorca-Przedstawiciel mieszkańców, Magda Fila Przedsiębiorca-Przedstawiciel mieszkańców, Stanisław Bera Członek zarządu Terenowego Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nisku, Rafał Warchoł Przedstawiciel mieszkańców, Mateusz Rychlak Przedstawiciel młodzieży oraz Krzysztof Haliniak Zastępca Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego ds. Pozyskiwania Środków Pomocowych.