Czytaj więcej...Pierwsze spotkanie Zespołu Kluczowych Specjalistów odbyło się 19 lutego w sali konferencyjnej Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” .

Spotkanie związane było z pracami nad projektem do Programu „ROZWÓJ LOKALNY” finansowanego ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

W grupie kluczowych specjalistów znaleźli się przedstawiciele władz Gminy i Miasta Nisko, instytucji i jednostek samorządowych, kulturalnych, stowarzyszeń, przedsiębiorców, szkół, zrzeszeń, lokalnej grupy działania oraz mieszkańcy Niska.

Czytaj więcej...Podczas spotkania omówiono zasady pracy Zespołu Kluczowych Specjalistów oraz formy pracy tworzącego się Klastra Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Nisko. Odbyły się również konsultacje nad definicją Klastra oraz przedstawione zostały wyniki analizy porównawczej w oparciu o Monitor Rozwoju Lokalnego (narzędzie Związku Miast Polskich). Ponadto przedstawione zostały wskaźniki do opracowywanej diagnozy społeczno-gospodarczej. Spotkanie zakończyło się dyskusją.

Czytaj więcej...Konferencja inaugurująca powstanie Klastra Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Nisko odbyła się 14 lutego w sali widowiskowej Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół”. Spotkanie związane było ściśle z rozpoczęciem prac nad projektem do Programu „ROZWÓJ LOKALNY” finansowanego ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Program "Rozwój Lokalny" dotyczy podniesienia jakości życia mieszkańców średnich i małych miast, w szczególności miast o pogarszającej się sytuacji społeczno – gospodarczej i stanowi szansę na ich kompleksowy rozwój.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

Przedsiębiorczość odgrywa fundamentalne znaczenie dla postępu społeczno – gospodarczego w naszej gminie. Jej rozkwit nie może się opierać jedynie na elementach infrastruktury publicznej, czy oferowanych usługach publicznych. Dlatego, jako podmiot administracyjny, Gmina Nisko kładzie szczególny nacisk na zrównoważony rozwój, którego głównym celem jest stałe podnoszenie jakości życia naszych mieszkańców.

Chciałbym Państwa serdecznie zaprosić do wspólnego udziału w strategicznym planowaniu rozwoju naszego Miasta i Gminy. W szczególności liczę na Państwa głos w przygotowaniu działań i narzędzi, które przyczynią się do zwiększenia przedsiębiorczości.