• Przedszkole Niepubliczne „DOMmisia”
  37-400 Nisko, ul. Sandomierska 61
  37-400 Nisko, ul. Sandomierska 20Aa lokal 2
  37-400 Nisko, ul. Szopena 16

  tel. 665 001 220
  Dyrektor: Marta Stefaniak

 • Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko”
  Racławice, ul. Rudnicka 81

 • Niepubliczne Przedszkole „Kraina Dziecięcych Marzeń”
  Fundacja Centrum Dziecka Kraków
  37-400 Nisko, ul. Wojska Polskiego 3
 • Dzienny Opiekun Małgorzata Trytek-Rokosz
  Fundacja Centrum Dziecka Kraków
  37-400 Nisko, ul. Wojska Polskiego 3