Centrum Obsługi Inwestora


  1. Zarządzenie nr 153/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Nisko z dnia 31.08.2022 r. w sprawie powołania Centrum Obłsugi Inwestora w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko - zobacz dokument (pdf)

 

Rada Ekspercka ds. Przedsiębiorczości


  1. Zarządzenie nr 154/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Nisko z dnia 31.08.2022 r. w sprawie powołania Rady Eksperckiej ds. Przedsiębiorczości przy Burmistrzu Gminy i Miasta Nisko - zobacz dokument (pdf)
  2. Regulamin Rady Eksperckiej ds. Przedsiębiorczości przy Burmistrzu Gminy i Miasta Nisko - zobacz dokument (pdf)

  3. Formularz zgłoszeniowy do Rady Eksperckiej ds. Przedsiębiorczości - zobacz dokument (pdf)

  4. Podział funkcji w Radzie Eksperckiej ds. Przedsiębiorczości - zobacz dokument (pdf)