rada seniorzy 2Kolejne posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów w Nisku miało miejsce w poniedziałek 10 czerwca.

W obradach uczestniczyli Burmistrz Gminy i Miasta Nisko dr Konrad Krzyżak oraz jego Zastępcy Katarzyna Ożóg - Bąk i Adam Sikora.

Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów Maria Wróbel przedstawiła Burmistrzowi sprawozdanie z dotychczasowej działalności Rady. Omówiono także organizację wydarzenia „Dni Zdrowia Seniora” , które będzie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego oraz szczegóły wyjazdu na tegoroczne Senioralia do Krakowa.

Radni wskazali również Burmistrzom problemy środowiska Seniorów.

rada seniorzy 5rada seniorzy 4rada seniorzy 3rada seniorzy 1