spotkanie starostwo gminaSpotkanie przedstawicieli władz Gminy i Miasta Nisko oraz Powiatu Niżańskiego miało miejsce w niżańskim Urzędzie Miasta.

We wspólnej naradzie udział wzięli Konrad Krzyżak Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Katarzyna Ożóg-Bąk I Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko, Adam Sikora II Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko oraz Robert Bednarz Starosta Powiatu Niżańskiego i Józef Sroka Wicestarosta Powiatu Niżańskiego.

Spotkanie było okazją do omówienia szczegółów bieżącej i przyszłej współpracy oraz nakreślenia wizji i możliwości realizacji wspólnych inicjatyw. Streszczono również bieżące sprawy gminy i powiatu.