Logo MZK

Miejski Zakład Komunalny Nisko Sp. z o.o. w Nisku informuje o przerwie w dostawie wody dla wodociągu sieciowego Nisko (w dniu 17.06.2024r.), w obszarze ul. Rzeszowskiej (osiedle bloki).

Powyższa przerwa została spowodowana uszkodzeniem przyłącza wody dla nowo budowanego obiektu biblioteki publicznej przy ul. 3-go maja i trwała od godziny 13:50 do godziny 15:10. Powyższe uszkodzenie powstało podczas prac ziemnych prowadzonych przez firmę zewnętrzną, w celu doprowadzenia sieci ciepłowniczej dla potrzeb realizowanego budynku publicznego.

Miejski Zakład Komunalny Nisko Sp. z o.o. w Nisku informuje o czasowej dezynfekcji wodociągu sieciowego Nisko.

Miejski Zakład Komunalny Nisko zlecił badania wody w zakresie bakteriologii pobranej z rejonu awarii.