iv sesja 5W czwartek 20 czerwca odbyła się IV Sesja Rady Miejskiej w Nisku.

Głównym punktem obrad było udzielnie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko za 2023 rok. Wcześniej jednak doszło do zaprzysiężenia dwóch nowych radnych, Eugeniusza Trzuskota oraz Łukasza Chwieja. Nowi radni weszli w skład Rady Miejskiej w Nisku w zawiązku z powołaniem z dniem 1 czerwca na stanowisko I Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Nisko pani Katarzyny Ożóg-Bąk oraz na stanowisko II Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Nisko pana Adama Sikory.

Gościem specjalnym podczas IV Sesji Rady Miejskiej w Nisku był pochodzący z Niska, utalentowany siatkarz, Daniel Gąsior. Daniel zanim rozpoczął swoją przygodę z siatkówką, przez 10 lat tańczył w Zespole Pieśni i Tańca Racławice. Swoje pierwsze siatkarskie kroki stawiał w AKS „Orkan” Nisko. Obecnie gra w Aluronie CMC Warta Zawiercie. Jego obecność związana była z kilkoma projektami siatkarskimi, które niebawem ruszą w Gminie i Mieście Nisko.

Samo głosowanie nad udzieleniem absolutorium Burmistrzowi tradycyjnie poprzedzone zostało rozpatrzeniem sprawozdania z wykonania budżetu i zadań inwestycyjnych za rok 2023 oraz sprawozdania finansowego Gminy Nisko za 2023 rok. Radni zapoznali się także z informacją o stanie mienia komunalnego oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej. Na koniec Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko z tytułu wykonania budżetu za 2023r.

iv sesja 4iv sesja 3iv sesja 2iv sesja 1