absolwentka 1Z końcem roku szkolnego w niżańskich szkołach podstawowych wyłaniany jest najzdolniejszy uczeń, który otrzymuje tytuł „Najlepszego absolwenta szkoły podstawowej w Gminie i Mieście Nisko”. Tym razem nagrodę otrzymała Aleksandra Pytlak z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Zarzeczu.

Aleksandra Pytlak to tegoroczna absolwentka PSP im. Św. Stanisława Kostki w Zarzeczu. Jest wzorową uczennicą, której średnia ocen z ostatnich lat nauki przekracza 5,40. Jest laureatką wielu konkursów i olimpiad. Największe osiągnięcia uzyskała w konkursach z języka angielskiego. Wielokrotnie reprezentowała szkołę w uroczystościach jako recytator.

W imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Nisko dr Konrada Krzyżaka i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nisku Pawła Tofila symboliczny czek o wartości 500 zł najzdolniejszej uczennicy, wraz z Dyrektorem szkoły Janem Szubą, wręczyła Amanda Siudy Kierownik Referatu Promocji, Spraw Społecznych, Działalności Gospodarczej i Sportu w UGiM Nisko.

absolwentka 3absolwentka 2