glowka pracuje 1Przedszkole nr 1 w Nisku w roku szkolnym 2023/2024 było realizatorem projektu matematycznego „Główka pracuje, liczy, koduje” w ramach trzeciej edycji programu grantowego „Rosnę z matematyką” finansowanego przez Fundację mBanku.

Założeniem projektu było przeprowadzenie cyklu zajęć u przedszkolaków sześcioletnich w grupie „Pszczółki” z wykorzystaniem innowacyjnych pomocy dydaktycznych, wprowadzających dzieci w świat matematyki i informatyki.

Głównymi celami projektu były: rozwijanie kompetencji matematycznych u dzieci  w wieku przedszkolnym oraz wspomaganie ich rozwoju intelektualnego. Dodatkowo udział w projekcie miał pomóc w podniesieniu kompetencji miękkich takich jak: rozwijanie algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności, umiejętności pracy w zespole, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań.

Galeria zdjęć