ico infoDziałając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm) i Zarządzenia Nr 175/2024 z dnia 24 czerwca 2024 r. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zawiadamia, że w dniach od 27 czerwca do 18 lipca 2024 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej www.nisko.pl można zapoznać się z wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży [pdf]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy [pdf]