wizja teren 1Czwartek 27 czerwca minął pod znakiem pracy w terenie. Tego dnia Włodarze Gminy i Miasta Nisko oraz Powiatu Niżańskiego odbyli kilka wspólnych wizji lokalnych w Nisku-Podwolinie oraz Nowej Wsi.

Pierwsze oględziny dotyczyły miejsca budowy fragmentu chodnika w ciągu ulicy Słonecznej na osiedlu Podwolina. W celu ustalenia szczegółów realizacji zadania i przebiegu ciągu pieszego spotkali się dr Konrad Krzyżak Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Katarzyna Ożóg-Bąk I Zastępca Burmistrza, Adam Sikora II Zastępca Burmistrza, Józef Sroka Wicestarosta Powiatu Niżańskiego oraz Zbigniew Lach Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych. Oględzinom poddany został także fragment istniejącego chodnika, który wymaga naprawy.

W dalszej kolejności wizytujący przenieśli się na ulicę Dąbrowskiego, gdzie w okolicach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 rozmawiali o możliwym przebiegu chodnika wzdłuż tej drogi w kierunku Zalewu „Podwolina”. Newralgicznym punktem jest zakręt, na którym wzmożony ruch stanowi zagrożenie przede wszystkim dla dzieci przemieszczających się tamtędy do pobliskiej szkoły.

Wyjazd do Nowej Wsi dotyczył zgłoszenia od Mieszkańców odnośnie utrudnionego przepływu wody w niektórych rowach melioracyjnych. Burmistrzowie oraz Wicestarosta wysłuchali zainteresowanych, którzy nakreślili bieżącą sytuację i przedstawili problemy, z którymi się borykają. W Nowej Wsi do zgromadzonych dołączył sołtys Mariusz Juśko.

wizja teren 2wizja teren 3wizja teren 4wizja teren 6wizja teren 7wizja teren 9wizja teren 10wizja teren 11wizja teren 12wizja teren 13wizja teren 14wizja teren 15