umowa plac zabaw zarzecze 3W Urzędzie Gminy i Miasta Nisko 28 czerwca doszło do zawarcia umowy na zadanie pod nazwą „Wymiana zestawów zabawowych na placu zabaw w Zarzeczu”.

Podpisy na stosownych dokumentach złożyli dr Konrad Krzyżak Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, z upoważnienia Pani Skarbnik Gminy i Miasta Nisko –  Elżbieta Mitrowicz Kierownik Referatu Finansowego oraz Mariusz Piekło Prezes Zarządu firmy PUH Marpis Sp. z o.o. Umowa została zawarta w obecności Katarzyny Ożóg-Bąk I Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Nisko oraz Adama Sikory II Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Nisko. W podpisaniu dokumentów uczestniczyli również Stanisław Pliszka Sołtys Zarzecza, a także Anna Wołoszyn Kierownik Referatu Zamówień Publicznych.

Inwestycja dotyczy wymiany zestawów zabawowych na istniejącym placu zabaw, położonym na działce nr ewid. 1808/5 w Zarzeczu. Zostaną zdemontowane wyeksploatowane urządzenia zabawowe, a w ich miejsce zainstalowane nowe, takie jak: bujaki sprężynowe, duże zestawy zabawowe, huśtawka sprężynowa, karuzela tarczowa, zestaw sprawnościowy, huśtawka wagowa pojedyncza, bocianie gniazdo, drążki podwójne do wymyków oraz cała infrastruktura towarzysząca. W strefie bezpieczeństwa zostanie również ułożona warstwa z granulatu barwionego z gumowymi obrzeżami. Wymieniony będzie także piasek.

Koszt całego zadania wyniesie 153 266 zł. Realizacja inwestycji potrwa 4 miesiące od dnia podpisania umowy.

umowa plac zabaw zarzecze 1umowa plac zabaw zarzecze 2umowa plac zabaw zarzecze 4umowa plac zabaw zarzecze 5umowa plac zabaw zarzecze 6umowa plac zabaw zarzecze 7umowa plac zabaw zarzecze 8