"Infrastruktura Kultury i Turystyki Kulturowej"

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy mieszkańców, stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje oraz instytucje kultury na spotkanie informacyjne dotyczące przygotowań do projektu pn. "Infrastruktura Kultury i Turystyki Kulturowej". Spotkanie odbędzie się w dniu 4 lipca 2024 roku o godzinie 10:00 w sali Niżańskiego Centrum Historii i Tradycji w Nisku.
Projekt ma na celu wsparcie infrastruktury kultury, zarówno zabytkowej, jak i nowoczesnej, która po jego realizacji będzie mogła służyć potrzebom działalności kulturalnej oraz turystycznej regionu.

Cel spotkania:

  • Przedstawienie założeń projektu "Infrastruktura Kultury i Turystyki Kulturowej".
  • Omówienie możliwości wsparcia oraz partycypacji różnych podmiotów w projekcie.
  • Dyskusja nad oczekiwaniami i potrzebami lokalnych społeczności oraz instytucji kultury.

Z góry dziękujemy za zainteresowanie i liczymy na owocną dyskusję oraz współpracę przy realizacji projektu.