infrastruktura kultury 1W czwartek 5 lipca w niżańskim Centrum Historii i Tradycji odbyło się spotkanie konsultacyjne z potencjalnymi partnerami w zakresie przygotowania i wspólnej realizacji projektu „Infrastruktura Kultury i Turystyki Kulturowej”.

Projekt wpisuje się w obszar budowy oferty produktowej w ramach Niżańskiego Szlaku Kultury Lasowiackiej. Gmina i Miasto Nisko przygotowuje koncepcję partnerską na uruchomienie nowej i dostosowanej do potrzeb mieszkańców oferty kulturalnej opartej o walory dziedzictwa kulturowego, jakim jest właśnie Kultura Lasowiacka.

Spotkanie prowadził Krzysztof Haliniak Zastępca Kierownika ds. Pozyskiwania Środków Pomocowych w UGiM Nisko. Obecni byli również dr Konrad Krzyżak Burmistrz Gminy i Miasta Nisko wraz z I Zastępcą Katarzyną Ożóg-Bąk oraz II Zastępcą Adamem Sikorą, a także mieszkańcy, przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji oraz instytucji kultury.

Podczas spotkania przedstawione zostały założenia projektu. Omówiono możliwości wsparcia oraz partycypacji różnych podmiotów w projekcie. Odbyła się również dyskusja nad oczekiwaniami i potrzebami lokalnych społeczności oraz instytucji kultury.

infrastruktura kultury 5infrastruktura kultury 4infrastruktura kultury 3infrastruktura kultury 2