odbiory boiska wielofunkcyjne 0Przy ZSP nr 1 w Nisku-Podwolinie oraz ZSP w Zarzeczu trwa budowa sportowych boisk wielofunkcyjnych. W związku z powyższym w piątek 5 lipca nastąpiła kontrola i odbiór I etapu tych inwestycji.

Zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Zarzeczu (Sportowa Polska)” oraz Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP nr 1 w Nisku” realizowane są przez firmę PROFINTERN INTERNATIONAL FC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Odbiory nakierowane były głównie na wykluczenie ewentualnych usterek oraz na zweryfikowanie zgodności z projektami budowy. W przypadku boiska przy szkole w Zarzeczu odbiór dotyczył przede wszystkim wykonanej już podbudowy oraz nawierzchni z poliuretanu, oświetlenia oraz piłkochwytów. Z kolei w Podwolinie odebrane zostały roboty przygotowawcze, ziemne oraz oświetlenie.

W odbiorach uczestniczyli dr Konrad Krzyżak Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Katarzyna Ożóg-Bąk I Zastępca Burmistrza, Adam Sikora II Zastępca Burmistrza, Paweł Mateja Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego w UGiM Nisko, Bogusz Ślusarczyk Specjalista ds. Inwestycji w UGiM Nisko, a także przedstawiciele Wykonawcy oraz Jan Szuba Dyrektor ZSP w Zarzeczu.

odbiory boiska wielofunkcyjne 15odbiory boiska wielofunkcyjne 14odbiory boiska wielofunkcyjne 13odbiory boiska wielofunkcyjne 11odbiory boiska wielofunkcyjne 10odbiory boiska wielofunkcyjne 9odbiory boiska wielofunkcyjne 8odbiory boiska wielofunkcyjne 7odbiory boiska wielofunkcyjne 6odbiory boiska wielofunkcyjne 5odbiory boiska wielofunkcyjne 4odbiory boiska wielofunkcyjne 3odbiory boiska wielofunkcyjne 2odbiory boiska wielofunkcyjne 1