wizytacja sds 9Wizja lokalna w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz Placówce Wsparcia Dziennego „Promyk” miała miejsce w piątek 5 lipca. Oględziny obiektu związane były z oceną możliwości zaadaptowania wolnych pomieszczeń na poddaszu budynku.

W wizji uczestniczyli dr Konrad Krzyżak Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Katarzyna Ożóg-Bąk I Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko, Elżbieta Tłusta Dyrektor OPS w Nisku, Rafał Marchut Dyrektor ŚDS w Nisku oraz Katarzyna Zybura Dyrektor ZBKiZM w Nisku.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nisku jest placówką dla osób przewlekle psychicznie chorych, z niepełnosprawnością intelektualną i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, a także dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz spektrum autyzmu.

Placówka Wsparcia Dziennego funkcjonuje na I piętrze. Jej zadaniem jest między innymi zapewnienie dzieciom opieki, wychowania, pomocy w nauce, organizacji czasu wolnego, zabawy, zajęć sportowych i rozwoju zainteresowań, a także zajęć profilaktycznych i edukacyjnych oraz ogólno-rozwojowych.

Piątkowe spotkanie miało na celu ogólną ocenę funkcjonowania placówek w zakresie technicznym. Wizytujący rozmawiali też o ewentualnym udostępnieniu wolnych pomieszczeń do celów innych niż te związane z działalnością ŚDS, także medycznych czy rehabilitacyjnych.

wizytacja sds 11wizytacja sds 10wizytacja sds 8wizytacja sds 7wizytacja sds 6wizytacja sds 5wizytacja sds 4wizytacja sds 2wizytacja sds 1