umowa kanalizacja 12Umowa na kompleksową budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Nowosielcu i Kończycach została podpisana w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko 10 lipca. Jest to pierwsza część wielkiego zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy i Miasta Nisko”.

Pisemną umowę zawarli dr Konrad Krzyżak Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Dorota Urban Skarbnik Gminy i Miasta Nisko oraz przedstawiciel Wykonawcy Mirosław Gucwa Wiceprezes Zarządu firmy WOD-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Kraśniku. Dokumenty podpisano w obecności Katarzyny Ożóg-Bąk I Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Nisko oraz Adama Sikory II Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Nisko. W sfinalizowaniu umowy uczestniczyły również Barbara Potocka Radna Rady Miejskiej w Nisku z Nowosielca, a także Anna Wołoszyn Kierownik Referatu Zamówień Publicznych.

Zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy i Miasta Nisko w sołectwach Nowosielec i Kończyce” składa się z 3 etapów. W ramach etapu 1 wybudowana zostanie zlewnia w tym kompletna przepompownia ścieków z ogrodzeniem. Prace obejmą także roboty drogowe i elektryczne, wykonanie rurociągów grawitacyjnych i tłocznych z uzbrojeniem. Po dwie zlewnie z przepompowniami i całym zakresem robót jak w etapie 1 znajdą się w etapach 2 i 3.

Zadanie dofinansowane zostało środkami z Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Koszt całego przedsięwzięcia wyniesie 6 319 929 zł. Realizacja inwestycji potrwa 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

umowa kanalizacja 11umowa kanalizacja 10umowa kanalizacja 9umowa kanalizacja 8umowa kanalizacja 7umowa kanalizacja 6umowa kanalizacja 5umowa kanalizacja 4umowa kanalizacja 3umowa kanalizacja 2