Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Informacje ogólne: 28 lutego br., o godzinie 12.00, w sali gimnastycznej PSP nr 5 w Nisku, odbędzie się XV edycja Przeglądu Zespołów Tańca Sportowego "ZAPASY TANECZNE". W tym roku udział w imprezie zadeklarowało 32 zespoły, które rywalizować będą w 3 kategoriach tanecznych, tj.: Cheerleaderki, Mażoretki oraz Show Dance. Dodatkowo kategorie taneczne podzielone są na 2 grupy wiekowe: od 7 do 12 lat i powyżej 12 lat. Wśród zgłoszonych zespołów znalazły się grupy z Leżajska, Głogowa Młp., Krosna, Jasła, Jedlicza, Nowej Dęby, Ustrzyk Dolnych, Sanoka, Miejsca Piastowego, Majdanu Królewskiego, Nowej Sarzyny, Jaćmierza oraz Niska. Blisko 500 uczestników oceniać będzie niezależne, profesjonalne jury, powołane przez organizatorów imprezy. Komisja dokona oceny prezentowanych układów tanecznych oraz przyzna nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach tanecznych i wiekowych. Najważniejszym celem imprezy jest promowanie tańca sportowego oraz integracja i animacja środowiska taneczno - sportowego. serdecznie zapraszamy!

pozdrawiam - Monika Jagiełlo,
NCK "Sokół"

Czytaj więcej...

Powiat Niżański wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno -Epidemiologiczną w Nisku organizuje szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich. Tematem szkolenia będzie: „Produkcja żywności przez Koła Gospodyń Wiejskich a nadzór organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej”.

Celem szkolenia będzie przybliżenie zasad bezpiecznej produkcji żywności w celu zapobiegania występowaniu zatruć pokarmowych, będących następstwem nieprzestrzegania podstawowych zasad higieny podczas przygotowywania potraw oraz przedstawienie możliwości nadzoru nad działającymi Kołami Gospodyń Wiejskich przez organy urzędowej kontroli żywności.

Szkolenie odbędzie się dnia 11 marca 2020 r. o godz. 12.00 w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.

Osobą do kontaktu ze strony Starostwa Powiatowego w Nisku jest Danuta Cieślak – Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji, tel. 15 841 27 00 w. 221.

Zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu.

Prosimy o zgłaszanie chętnych do udziału w szkoleniu, nie więcej niż 2-3 osoby z Koła, na załączonym poniżej Formularzu zgłoszeniowym.

Formularz zgłoszeniowy szkolenie KGW.doc

Formularz zgłoszeniowy szkolenie KGW.pdf

Czytaj więcej...