Szanowni Mieszkańcy Gminy i Miasta Nisko

Polska Akademia Nauk przeprowadziła analizę społeczno – gospodarczą
i stworzyła listę 122 średnich miast ( ponad 20 tyś. mieszkańców), którym grozi nasilenie problemów społeczno – gospodarczych.  

Analiza PAN ma posłużyć Ministerstwu Rozwoju Gospodarczego do sformułowania Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i przekazania tym miastom  2,5 mld złotych rządowej pomocy. Polska Agencja Prasowa pisze, że „ W krajowych programach operacyjnych, którymi zarządza Minister Rozwoju, przewidziano preferencje dla miast średnich, m. in. poprzez dedykowane nabory. Możliwe jest też zdobycie kapitału na wkład własny do projektów finansowanych ze środków unijnych. Resort chce również stymulować lokalizację nowych inwestycji prywatnych na terenie średnich miast poprzez preferencyjne warunki pomocy publicznej dla inwestorów”.

Wśród 122 miast są następujące miasta z Podkarpacia:

  1. Przemyśl
  2. Sanok
  3. Jasło
  4. Jarosław
  5. Mielec
  6. Krosno
  7. Dębica
  8. Nisko
  9. Stalowa Wola
  10. Tarnobrzeg

Jak wynika z powyższego zestawienia Nisko znalazło się w tym rankingu wśród dużych i silnych gospodarczo miast Podkarpacia.

Odnosząc się do wyżej wymienionego rankingu należy rzetelnie interpretować dane w nim zawarte, a nie przedstawiać je w zależności od potrzeb kampanii wyborczej.

Czytaj więcej...W czwartek 18 października odbyło się uroczyste przekazanie do użytku wyremontowanych obiektów socjalnych przy ulicy Sandomierskiej oraz nowego budynku przy ulicy Wyszyńskiego w Nisku.

Inwestycja pod nazwą.: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Sandomierskiej nr 7, 18 i 47" podzielona była na trzy zadania, a na kompleksową termomodernizację tych obiektów Gmina pozyskała jedno, wspólne dofinansowanie w wysokości blisko 600 000 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Czytaj więcej...Z myślą o niżańskich  seniorach Burmistrz Julian Ozimek podjął decyzję o przekazaniu budynku gminnego przy ulicy 3-go Maja na rzecz Towarzystwa Emerytów i Rencistów z Niska.

Emeryci będą korzystać z wyremontowanego i wyposażonego w niezbędny sprzęt obiektu. Do ich dyspozycji będą pomieszczenia wraz z zapleczem socjalnym przeznaczone na spotkania i działalność statutową.

Czytaj więcej...