ekologiaGmina i Miasto Nisko ogłasza nabór uzupełniający od dnia  01.10.2019r. do 31.12.2019r.w ramach projektu „Ograniczenie szkodliwej niskiej emisji – montaż nowoczesnych kotłów centralnego ogrzewania na terenie Gminy i Miasta Nisko” dofinansowany w ramach RPO WP.

ekologiaW związku z ogłoszonym naborem uzupełniającym do projektów pn. „Ograniczenieszkodliwej niskiej emisji – montaż nowoczesnych kotłów centralnego ogrzewania na terenie Gminy i Miasta Nisko”, realizowanego w ramach Poddziałania 3.3.1  oraz Poddziałania 3.3.2 Realizacja planów niskoemisyjnych RPO WP na lata 2014 – 2020. Poniżej przedstawiamy informację o wynikach naboru uzupełniającego i listę podstawową osób zakwalifikowanych do udziału w w/w projektach.

Listy kandydatów do wymiany kotłów - nabór uzupełniający:

Lista - biomasa, nabór uzupełniający (pdf)

Lista - ekogroszek, nabór uzupełniający (pdf)

Lista - gaz, nabór uzupełniający (pdf)

ekologiaBurmistrz Gminy i Miasta Nisko serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym zasad realizacji projektu pn. „Ograniczenie szkodliwej niskiej emisji – montaż nowoczesnych kotłów centralnego ogrzewania na terenie Gminy i Miasta Nisko”, realizowanego w ramach poddziałania 3.3.2 Realizacja planów niskoemisyjnych RPO WP na lata 2014 – 2020.

Gmina i Miasto Nisko zawarła stosowną umowę na realizację przedmiotowego projektu z Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie, na podstawie której realizowany będzie w/w projekt na terenie gminy i miasta Nisko. Przedmiotem projektu jest dofinansowanie do montażu kotłów na ekogroszek, w celu ograniczenia niskiej emisji i poprawę jakości powietrza na terenie naszej gminy.

Przedmiotem spotkania będzie omówienie podstawowych zasad realizacji projektu, terminy i warunki montażu kotłów, terminy wpłat wkładu własnego przez mieszkańców, a także przedstawienie umowy właściwej na montaż kotłów w Państwa gospodarstwach domowych. Spotkanie odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 r. (czwartek) w sali narad Urzędu Gminy i Miasta Nisko. Do udziału w spotkaniu zapraszamy właścicieli budynków mieszkaniowych, których wnioski znalazły się na liście końcowej do dofinansowania w zakresie montażu kotłów na ekogroszek

W przypadku niemożności przybycia na spotkanie, prosimy o kontakt z biurem projektu pod nr tel. 15 8415 667.

Termin spotkania: 27 czerwiec 2019 r.

Miejsce: sala narad - Urząd Gminy i Miasta Nisko, ul. Plac Wolności 14, Nisko

Godz.: 16.00

ekologiaPrzypominamy, iż każdy mieszkaniec deklarujący udział w projekcie dotyczącym wymiany kotłów z paliwa stałego na kotły na gaz lub na biomasę zobowiązany jest do zawarcia stosownej umowy w sprawie ustalenia wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych, związanych z montażem kotłów (kotły gazowe, kotły na biomasę) w budynku mieszkalnym stanowiącym własność mieszkańca Gminy i Miasta Nisko, w ramach projektu pn. „Ograniczenie szkodliwej niskiej emisji – montaż nowoczesnych kotłów centralnego ogrzewania na terenie Gminy i Miasta Nisko”, realizowanego w ramach Poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych RPO WP na lata 2014 – 2020.

W tym celu prosimy o kontakt z biurem projektu lub o odbiór umów w pokoju nr 6 w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko oraz o dostarczenie podpisanych egzemplarzy do biura projektu do dn. 28.06.2019 r. W przypadku niepodpisania wskazanej umowy, Gmina i Miasto Nisko ma prawo wykreślenia danej osoby z listy uczestników projektu.

 

Biuro projektu - Urząd Gminy i Miasta Nisko
pok. nr 6, tel. 15 8415 667