ekologia

Gmina i Miasto Nisko informuje o zakończonym procesie wyboru wykonawcy robót w zakresie montażu kotłów na biomasę w ramach projektu pn. „Ograniczenie szkodliwej niskiej emisji montaż nowoczesnych kotłów centralnego ogrzewania na terenie Gminy i Miasta Nisko”.
Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego został wybrany wykonawca: konsorcjum RAKOCZY Stal sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Mireckiego 5 oraz RAKOCZY spółka jawna z siedzibą w Nisku przy ul. Torowej 49, który odpowiedzialny będzie za montaż kotłów na biomasę w Państwa kotłowniach.
Szczegółowe informacje o zasadach i terminach montażu zostały wysłane oddzielnymi pismami do każdego z uczestników projektu.
W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z biurem projektu:
nr tel. 15 8415 667, 15 8415 646.

mt_ignore

 

Czytaj więcej...W NCK „Sokół” 7 września miało miejsce spotkanie z uczestnikami projektu pn. „Ograniczenie szkodliwej niskiej emisji – montaż nowoczesnych kotłów centralnego ogrzewania na terenie Gminy i Miasta Nisko” w zakresie kotłów gazowych.

Spotkanie rozpoczął Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, który przedstawił ogólne założenia realizowanego projektu. Z kolei wyczerpujące informacje na temat finansowania oraz montowanych urządzeń przekazali zebranym Krzysztof Haliniak Zastępca Kierownika ds. Pozyskiwania Środków Pomocowych w UGiM Nisko oraz Łukasz Trzpiot przedstawiciel Wykonawcy - firmy A&B HEATING Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Budy-Grzybek.

Czytaj więcej...W niżańskim magistracie 4 września miało miejsce podpisanie umowy na realizację zadania dotyczącego wymiany starych kotłów centralnego ogrzewania na nowoczesne kotły gazowe. Do projektu pn. „Ograniczenie szkodliwej niskiej emisji – montaż nowoczesnych kotłów centralnego ogrzewania na terenie Gminy i Miasta Nisko” w zakresie kotłów gazowych, przystąpiło ponad 140 mieszkańców Gminy i Miasta Nisko.

Podpisy na stosownych dokumentach złożyli Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Bartosz Kasprzak Prezes Zarządu firmy A&B HEATING Sp. z o.o. oraz Maria Nabrzeska Skarbnik Gminy i Miasta Nisko.

Wykonawcą zadania jest firma A&B HEATING Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Budy-Grzybek. Wspomniany powyżej projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Swym zakresem obejmuje demontaż dotychczasowych źródeł ogrzewania, dostawę i montaż 142 sztuk kotłów gazowych niemieckiej firmy BUDERUS, a także przeszkolenie właścicieli posesji w zakresie użytkowania nowych kotłów. Ponadto w ramach projektu zamontowane zostaną kwasoodporne wkłady kominowe, za które uczestnicy projektu nie będą ponosić dodatkowych kosztów.

Wartość całego zadania to 1 937 091 zł. Termin realizacji projektu upływa 31 sierpnia 2021 roku.

 Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Burmistrz Gminy i Miasta Nisko serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym z Wykonawcą montażu kotłów gazowych kondensacyjnych.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy Mieszkańców biorących udział w projekcie pn. „Ograniczenie szkodliwej niskiej emisji – montaż nowoczesnych kotłów centralnego ogrzewania na terenie Gminy i Miasta Nisko”, realizowanego w ramach poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych RPO WP na lata 2014 – 2020.